664 064 111

ul. Szeroka 1, lok. 109
88-100 Inowrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha – Inowrocław
Kancelaria Adwokacka

Honorarium

Honorarium za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem i jego wysokość zależy od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu trwania oraz wymaganego nakładu pracy i terminu wykonania usługi.

Wysokość honorarium ustalana jest po przedstawieniu przez Klienta charakteru sprawy przed przyjęciem sprawy do prowadzenia.

Honorarium może zostać ustalone jako jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenie za każdą godzinę pracy lub ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne dla podmiotów gospodarczych zlecających Kancelarii stałą obsługę prawną.

Honorarium nie obejmuje kosztów sądowych oraz opłat administracyjnych.

Honorarium płatne jest z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia płatności na raty.