664 064 111

ul. Szeroka 1, lok. 109
88-100 Inowrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha – Inowrocław
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Cabała-Labocha

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych.

Kancelaria podejmuje się reprezentacji stron procesowych, w tym obrony podejrzanych i oskarżonych oraz reprezentowania interesów osób pokrzywdzonych.

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również w formie prowadzenia poszczególnych spraw.

Usługi prawne obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie pisemnych opinii, reprezentację Klientów na etapie przedsądowym, w prowadzonych negocjacjach oraz w postępowaniu sądowym, administracyjnym i wykonawczym.

Pomoc prawna może obejmować całość sprawy, a także reprezentację na wybranych etapach toczących się już postępowań lub sporządzenie określonych pism np. pozwów, wniosków, odwołań, apelacji, skarg i zażaleń oraz umów.

Zakres usług obejmuje wszystkie kategorie spraw wymagających wiedzy i profesjonalnych umiejętności adwokata, w tym sprawy cywilne, karne, karne skarbowe, administracyjne i podatkowe.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha udziela pomocy prawnej na terenie całego kraju.